Dlaczego warto pisać maturę z WOSu?

Matura z WOSu (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-wiedza-o-spoleczenstwie-2021) to kształtowanie świadomych obywateli. Wiedza o społeczeństwie nie zalicza się do najczęściej wybieranych tematów jako przedmiot egzaminu maturalnego. Nie oznacza to jednak, że uczniowie, którzy nie zamierzają realizować tego przedmiotu na poziomie maturalnym, powinni zrezygnować z niego w szkole podstawowej. Wprost przeciwnie, w interesie państwa leży wychowanie świadomych obywateli, zdolnych do podejmowania odpowiedzialnych wyborów politycznych, nawet jeśli na co dzień nie zaprzątają się socjologią czy politologią, a ich kariera zawodowa przebiega w zupełnie innych dziedzinach.

Jak ważna jest matura z WOSu?

Ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę, dlatego rozszerzono nauczanie wiedzy o społeczeństwie i obecnie jest ona bardziej uczona w szkole średniej. Tematy pomogą nam zrozumieć takie, podręczniki jak repetytoria i vademeca. Publikacje te w przyjazny dla studentów sposób wprowadzają ich w kluczowe zagadnienia związane z podstawami rządzenia, polityką międzynarodową, Unią Europejską i prawem.

Przegląd tematów i zagadnień do matury z WOSu

Matura z WOSu jest bardzo ważna. Nauki społeczne są powszechnie uznawane za dziedzinę interdyscyplinarną, tj. łączącą zagadnienia z różnych dyscyplin naukowych. WOS będzie przydatny dla tych, którzy wybiorą takie kierunki, jak:

  • politologia,
  • socjologia,
  • nauki o zarządzaniu,
  • prawo,
  • nauka i komunikacja społeczna,
  • psychologia społeczna.

Wszelkie podręczniki do WOSu muszą uwzględniać te wszystkie zagadnienia. Przy tak szerokim zakresie tematycznym autorzy musieli mieć nie lada problem z wyborem treści, które powinny znaleźć się w podręczniku. Mimo wszystko w publikacji poruszono zagadnienia, takie jak ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, system polityczny a prawa człowieka, polityka zagraniczna i jej rola we współczesnym świecie, hierarchia potrzeb człowieka, społeczeństwo obywatelskie, demokracja i jej początki, powstanie Unii Europejskiej i kształtowanie się jej głównych instytucji.

WOS zapewnia rozwój różnych umiejętności

Publikacje, która mogą sprawić, że matura z WOSu będzie dla nas bardzo łatwa, nie tylko prezentują konkretne tematy, ale także pomagają uczniom rozwijać umiejętności dyscyplinarne, które są im potrzebne w życiu. Ćwiczenia, które następują po każdym temacie, zachęcają uczniów do refleksji i formułowania własnych pytań w oparciu o własne pomysły. Z drugiej strony liczne teksty i infografiki uczą, jak pracować z materiałem źródłowym.