Dlaczego warto pisać maturę z WOSu?

Matura z WOSu (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-wiedza-o-spoleczenstwie-2021) to kształtowanie świadomych obywateli. Wiedza o społeczeństwie nie zalicza się do najczęściej wybieranych tematów jako przedmiot egzaminu maturalnego. Nie oznacza to jednak, że uczniowie, którzy nie zamierzają realizować tego przedmiotu na poziomie maturalnym, powinni zrezygnować z niego w szkole podstawowej. Wprost przeciwnie, w interesie państwa leży wychowanie świadomych obywateli, zdolnych do podejmowania odpowiedzialnych wyborów politycznych, nawet jeśli na co dzień nie zaprzątają się socjologią czy politologią, a ich kariera zawodowa przebiega w zupełnie innych dziedzinach.

Jak ważna jest matura z WOSu?

Ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę, dlatego rozszerzono nauczanie wiedzy o społeczeństwie i obecnie jest ona bardziej uczona w szkole średniej. Tematy pomogą nam zrozumieć takie, podręczniki jak repetytoria i vademeca. Publikacje te w przyjazny dla studentów sposób wprowadzają ich w kluczowe zagadnienia związane z podstawami rządzenia, polityką międzynarodową, Unią Europejską i prawem.

Przegląd tematów i zagadnień do matury z WOSu

Matura z WOSu jest bardzo ważna. Nauki społeczne są powszechnie uznawane za dziedzinę interdyscyplinarną, tj. łączącą zagadnienia z różnych dyscyplin naukowych. WOS będzie przydatny dla tych, którzy wybiorą takie kierunki, jak:

 • politologia,
 • socjologia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • prawo,
 • nauka i komunikacja społeczna,
 • psychologia społeczna.

Wszelkie podręczniki do WOSu muszą uwzględniać te wszystkie zagadnienia. Przy tak szerokim zakresie tematycznym autorzy musieli mieć nie lada problem z wyborem treści, które powinny znaleźć się w podręczniku. Mimo wszystko w publikacji poruszono zagadnienia, takie jak ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, system polityczny a prawa człowieka, polityka zagraniczna i jej rola we współczesnym świecie, hierarchia potrzeb człowieka, społeczeństwo obywatelskie, demokracja i jej początki, powstanie Unii Europejskiej i kształtowanie się jej głównych instytucji.

WOS zapewnia rozwój różnych umiejętności

Publikacje, która mogą sprawić, że matura z WOSu będzie dla nas bardzo łatwa, nie tylko prezentują konkretne tematy, ale także pomagają uczniom rozwijać umiejętności dyscyplinarne, które są im potrzebne w życiu. Ćwiczenia, które następują po każdym temacie, zachęcają uczniów do refleksji i formułowania własnych pytań w oparciu o własne pomysły. Z drugiej strony liczne teksty i infografiki uczą, jak pracować z materiałem źródłowym.

 

Matura z WOSu. Z czego warto się uczyć?

Wykształcenie to nie tylko nazwa uczelni. To również wiedza na temat funkcjonowania państwa i jego ustrojów, kompetencji najwyższych władz samorządowych oraz procesów zachodzących we współczesnym zglobalizowanym społeczeństwie. Nie są to rzeczy łatwe, ale ich znajomość poszerza nasze horyzonty i zwiększa świadomość otaczającego nas świata. Dla uczniów szkół średnich, którzy chcą studiować ekonomię, prawo czy nauki społeczne i łączyć je z karierą zawodową, znajomość tych przedmiotów jest po prostu niezbędna. Aby odpowiednio przygotować się do matury z WOSu (Wiedzy o Społeczeństwie), potrzebujemy odpowiednich pomocy dydaktycznych.

Dlaczego warto zdawać maturę z WOSu?

Matura: socjologia to wymarzony paszport na studia dla osób pracujących w obszarze społeczeństwa i zarządzania. Przyszli socjologowie, prawnicy czy ekonomiści powinni więc odpowiednio przygotować się do przyjęcia na takie studia. Nie jest to łatwe, a osiągnięcie wysokich wyników wymaga m.in. dobrej znajomości zagadnień teoretycznych, “łatwego ołówka” pozwalającego na łatwe tworzenie złożonych wypowiedzi pisemnych na zadany temat oraz zrozumienia (wiele z tych ostatnich pytań opiera się na fragmentach wybranych tekstów źródłowych).

Z czego warto skorzystać podczas nauki do matury?

Na rynku istnieje wiele pomocy dydaktycznych do nauki przed maturą z WOSu. W odpowiedzi na wątpliwości nauczycieli szkół średnich, warto kupić repetytorium maturalne, które zawiera serię pytań maturalnych o różnej tematyce i stopniu trudności. Pytania te oparte są na rzeczywistych podpowiedziach, z którymi maturzyści musieli się zmierzyć podczas matur w poprzednich latach. Dołączony do ćwiczeń zakres odpowiedzi pozwala nam obiektywnie sprawdzić poziom wiedzy. Ten interesujący suplement to zwięzły, ale wartościowy zbiór danych podsumowujących najważniejsze informacje dotyczące nauczania WOSu w szkole ponadgimnazjalnej. Dzięki takiej książce, matura z WOSu z księgarniinternetowej taniaksiazka.pl pójdzie nam zadowalająco.

Dlaczego warto stosować tego rodzaju książki ucząc się do matury?

Dzięki powyższym elementom nauka do matury jest komplementarna i polega zarówno na poznawaniu typowych zadań maturalnych, jak i uzupełnianiu wiedzy teoretycznej. Ten obszerny podręcznik jest efektem wieloletniej pracy zespołu nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji – pozwala im zrozumieć potrzeby uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszelkich maturzystów, którzy zdają Wiedzę o społeczeństwie na maturze.

 

Jak się przygotować do matury z Wiedzy o społeczeństwie?

Wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą podjąć studia wyższe, na zakończenie nauki w szkole średniej muszą wybrać przedmioty, które chcą studiować. To właśnie kombinacja przedmiotów, a w głównej mierze wyniki uzyskane na tych egzaminach decydują o tym, czy uczniowie zostaną przyjęci na uczelnie znane z priorytetowych kierunków studiów. Jednym z najbardziej popularnych przedmiotów dla licealistów jest wiedza o społeczeństwie. Aby przygotować się do egzaminów przedmiotowych, warto przystąpić do egzaminu i sprawić, aby matura z WOSu była dla nas przyjemnością.

Dlaczego warto zdawać maturę z WOSu?

Nauki społeczne to bardzo ciekawy przedmiot szkolny, poruszający takie zagadnienia, jak:

 • procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie,
 • handel międzynarodowy,
 • ustrój państwa,
 • kompetencje głównych organów państwowych,
 • sposób formowania przez państwo polityki zagranicznej i relacji z międzynarodowymi podmiotami politycznymi (państwami, ale także organizacjami międzynarodowymi itp.).

Przedmiot ten umożliwi absolwentom poznanie najważniejszych faktów współczesnego świata i zrozumienie istoty zjawisk kształtujących otoczenie.

Wymagający przedmiot maturalny

Interesująca zawartość merytoryczna przedmiotu nie oznacza jednak, że wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem łatwym. Wprost przeciwnie, zagadnienia są złożone i obejmują wiele aspektów; wymagają oczytania, umiejętności łączenia faktów z dobrą pamięcią. Tym samym matura z WOSu nie jest łatwa, a wysokie wyniki można osiągnąć tylko dzięki systematycznej nauce oraz oczytaniu.

Z czego uczyć się do takiej matury?

Dzięki odpowiednim książkom przygotowanie do egzaminu jest znacznie łatwiejsze. Dobra książka do wiedzy o społeczeństwie zawiera zarówno część praktyczną (ćwiczenia z matury z lat ubiegłych z kluczami odpowiedzi), jak i teoretyczną (wykaz podstawowych wiadomości nauczanych w obowiązującej podstawie programowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie).

Dlaczego warto korzystać z dobrych książek?


Powinniśmy uczyć się wyłącznie z dobrych podręczników. Stworzenie kompleksowych podręczników, obejmujących zarówno podstawy teoretyczne, jak i dogłębne przygotowanie praktyczne, było możliwe tylko dzięki bogatemu doświadczeniu i kwalifikacjom doświadczonych ekspertów. Ich zasób wiadomości pozwoliła na stworzenie zbioru, który z jednej strony pomaga uporządkować dotychczasową wiedzę, z drugiej zaś ułatwia czytelnikowi zapoznanie się z typowymi zadaniami maturalnymi.